logo Aka servis

O spoločnosti

Spoločnosť Aka servis spol. s r.o. vznikla v roku 2000 ako spoločnosť zameraná na predaj, inštaláciu a najmä všestranný, spoľahlivý a rýchly servis kancelárskej techniky - výpočtová technika, tlačové zariadenia a ich sieťové prepojenie.

Jej cieľom je predávať zariadenia a poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni
s orientáciou na spokojnosť zákazníka. Vybrané zariadenia a programové vybavenie je možné vidieť a vyskúšať.

Pre naplnenie uvedeného cieľa má spoločnosť od roku 2006 certifikované procesy predaj
a servis kancelárskej techniky podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2016 je spoločnosť držiteľom certifikátov na predaj a servis kancelárskej techniky podľa normy STN EN ISO 9001:2016, Systém manažérstva kvality, a STN EN ISO 14001:2016, Systém environmetálneho manažérstva.

Motto spoločnosti stručne a jasne vyjadrujú dve slová: úcta a spokojnosť

Spoločnosť sa zameriava najmä na partnerské programy spoločností:
APC, Canon, Eset, Hewlett Packard, Intel, Keline, Lenovo, Microsoft, Zyxel

spolupráca