logo Aka servis

O spoločnosti

Spoločnosť Aka servis spol. s r.o. vznikla v roku 2000 ako spoločnosť zameraná na predaj, inštaláciu a najmä všestranný, spoľahlivý a rýchly servis kancelárskej techniky.

Jej cieľom je poskytovať služby na vysokej odbornej úrovni s orientáciou na spokojnosť zákazníka, čomu prispôsobuje i výber zamestnancov spoločnosti.

Pre naplnenie uvedeného cieľa má spoločnosť od roku 2006 certifikované procesy predaj
a servis kancelárskej techniky podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2016 je spoločnosť držiteľom certifikátov na predaj a servis kancelárskej techniky podľa normy STN EN ISO 9001:2016, Systém manažérstva kvality, a STN EN ISO 14001:2016, Systém environmentálneho manažérstva.

Motto spoločnosti stručne a jasne vyjadrujú dve slová: úcta a spokojnosť

Spoločnosť je zapojená do nasledujúcich partnerských programov spoločností:

  • APC
  • Canon
  • Eset
  • Hewlett Packard
  • Intel
  • Keline
  • Lenovo
  • Microsoft
  • Zyxel

spolupráca