logo Aka servis

Služby spoločnosti

delíme na

 • vlastnú výrobu a práce
 • služby súvisiace so životným cyklom zariadení a programového vybavenia
 • služby zabezpečujúce funkčnosť zariadení a programového vybavenia
 • prenájom zariadení

Vlastná výroba a práce

 • pracovné stanice a servery postavené podľa požiadaviek a ich monitorovanie
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy dátových sietí a sieťových zariadení
 • inštalácie, konfigurácie a údržby operačných systémov, kancelárskych balíkov a antivírových programov
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy kancelárskych tlačiarní a multifunkčných zariadení
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy veľkoformátových tlačiarní, veľkoformátových skenerov a skladačiek
 • veľkoformátová farebná tlač CAD/GIS výkresov a plagátov do šírky 914mm
 • veľkoformátová farebná tlač fotografií do šírky 610mm
 • veľkoformátové skenovanie do šírky 914mm s optickým rozlíšením až 1200ppi
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy 3D tlačiarní a 3D skenerov
 • 3D tlač (dve trysky: dve farby alebo stavebný a podporný materiál, stavebná komora 210mm x 297mm x 210mm)
 • 3D farebné skenovanie (veľkosť objektu: 0,2 - 2m, priestorové rozlíšenie 1mm)
 • inštalácie, konfigurácie a údržby programov na správu tlačových úloh a účtovanie
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy dokumentových skenerov
 • skenovanie dokumentov pre archiváciu (do formátu A3, PDF/A) s možnosťou OCR
 • inštalácie, konfigurácie a údržby systémov na správu dokumentov
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy zariadení pre tlač a tlačových serverov
 • tlač dokumentov v malých nákladoch (do rozmeru 330mm x 483mm) s možnosťou efektu parciálneho laku a metalických farieb s väzbou V1
 • kalibrácie monitorov
 • vytváranie tlačových profilov médií
 • inštalácie, konfigurácie, údržby a opravy telefónnych ústrední, telefónov a telefaxov
 • spotrebný materiál a náhradné diely na predávané zariadenia

Služby súvisiace so životným cyklom zariadení a programového vybavenia

 • predpredajné poradenstvo pri výbere
 • inštalácia a následná konfigurácia podľa požiadaviek
 • zaškolenie a ďalšia popredajná podpora
 • monitorovanie stavu a zmeny parametrov
 • preventívne prehliadky, údržby a opravy
 • ekologická likvidácia po ukončení životnosti

Služby zabezpečujúce funkčnosť zariadení a programového vybavenia

 • nezmluvná starostlivosť (bežný servis) bez akejkoľvek viazanosti a poplatkov so štandardnou reakčnou dobou 24 - 48 hodín počas pracovných dní
 • zmluvná starostlivosť zabezpečujúca optimálny chod zariadenia a funkčnosť programového vybavenia, s možnosťou priebežného monitorovania stavu a zmeny parametrov, dohodnutím reakčnej doby a prípadne poskytnutím náhradného zariadenia

Prenájom zariadení

 • prenájom zariadenia na dlhšiu dobu so zmluvnou starostlivosťou alebo bez zmluvnej starostlivosti a s možnosťou následného odkúpenia alebo výmeny za novšie zariadenie
 • prenájom zariadenia na krátku dobu potrebnú k realizácii práce so zmluvnou starostlivosťou

Vieme, čo treba urobiť, aby všetko fungovalo.